Účetnictví

Účetnictví je logika. Stejně tak i rozvaha

Rozvaha

Rozvaha je první účetní výkaz, se kterým se seznámíme. Rozvaze se také říká bilance. Co to znamená bilance? Představme si váhy. Pokud dáme na pravou i levou stranu vah stejně těžké závaží, tak budou váhy vyrovnané. Bilance znamená rovnováha. Stejně jako váhy jsou v rovnováze, když se obě dvě strany vah rovnají, tak i účetní výkaz rozvaha má dvě strany. A tyto strany se musí sobě také rovnat.

Všechna videa o účetnictví na YouTube SetekCollege

Jak bychom postupovali, kdybychom chtěli rozvahu nakreslit. Nakreslili bychom ji jako písmeno „T“.

Rozvaha v účetnictví

Můžeme vidět, že rozvaha má dvě strany – levou a pravou – a tyto strany se musí rovnat. Proč tomu tak je?

Uveďme si velmi jednoduchý příklad. Procházíte se po své firmě a vidíte židli. Tato židle představuje majetek firmy. Víte, že židle stála 3.000 Kč. Zaneseme si tento majetek do naší rozvahy na levou stranu.

Aktivní položka v rozvaze

Z čeho jste ale židli zaplatili? Museli jste na ní někde vzít peníze. Předpokládejme, že jste si vzali úvěr od banky ve výši 3.000 Kč a peníze jste použili na nákup židle. Tento dluh bance zanesete do rozvahy na pravou stranu.

Aktivní a pasivní položka v rozvaze

Vidíme, že se obě strany rovnají.

Pokud si naše závěry zobecníme, tak můžeme říci, že na levé straně máme uvedený majetek (v našem případě židle) a na pravé straně jsou uvedené zdroje (v našem případě dluh vůči bance, která nám půjčila peníze).

Majetek a zdroje v rozvaze

Proč se musí obě dva strany rovnat? Proč se majetek rovná zdrojům? Je to proto, že majetek financujeme právě ze zdrojů. Na majetek musíme vzít někde peníze. A tyto peníze čerpáme právě z tzv. zdrojů.

Nyní již víme, že levá strana představuje majetek a pravá zdroje. Levá strana se nazývá v účetnictví aktiva a pravá strana jsou pasiva.Rozvaha - majetek a zdroje, aktivní a pasivní položka

Naším závěrem je, že v rozvaze vždy platí, že aktiva se rovnají pasivům.

Základní bilanční pravidlo - aktiva se rovnají pasivům

Pokud zakreslujeme rozvahu, tak se často setkáme s tím, že aktiva se značí velkým písmenem A a pasiva velkým P.

Odvodili jsme tzv. základní bilanční vztah, který říká, že v každé rozvaze se musí aktiva rovnat pasivům.

David Šetek

David Šetek

Před sedmi lety jsem založil projekt ekospace.cz, kde jsem zdarma vzdělával studenty z celé ČR a SR. Od ekonomie, přes matematiku až po management. Rozhodl jsem se posunout vzdělání na vyšší úroveň a založil jsem nový projekt setekcollege.cz. Cílem je ukázat školám, jak může vzdělání na vysokých a středních školách vypadat. Může být zábavné, praktické a smysluplné. Tento blog patří k projektu setekcollege, kde se budu formou článků a videí s lidmi dělit o novinky ve vzdělání, názory a zkušenosti získané praxí. Již přes 5 let pracuji v online marketingu a poslední rok trávím tím, že se učím informačním technologiím.

Budu rád, pokud mi napíšete své názory