Účetnictví

Pasiva v rozvaze a z čeho se skládají?

Všechna videa o účetnictví na YouTube SetekCollege

Pasiva v rozvaze dělíme na vlastní kapitál a cizí kapitál. Říkali jsme si, že pasiva používáme k financování aktiv. Můžeme říci, že pasiva jsou zdroje, ze kterých se aktiva financují.

Zjednodušeně řečeno, vlastní kapitál je kapitál, který je váš. Vaše vlastní peníze, které jste do firmy vložili. Naproti tomu cizí kapitál je kapitál, kdy vám tyto peníze dá někdo jiný (např. banka). Z toho také vyplývá, že cizí kapitál bude zapotřebí vrátit. Vlastní kapitál (vaše vlastní peníze) zpravidla sami sobě nevracíte.

Podívejme se na rozvahu, co do vlastního a cizího kapitálu konkrétně patří.

Z čeho se skládají pasiva - vlastní kapitál a cizí kapitál

Vlastní a cizí kapitál v pasivech

Do vlastního kapitálu řadíme základní kapitál. Základní kapitál má většina společností. Může být dán i zákonem. Pokud si např. chcete založit společnost s ručením omezeným (s.r.o.), tak zde základní kapitál kdysi činil 200.000 Kč. Nyní je již jen 1 Kč.

Dary nejsou vložené z naší strany, ale jsou darovány (nemusíme je vracet).

Zisk také patří do vlastního kapitálu a do pasiv, protože ze zisku se dají financovat aktiva. Můžete za utržené peníze nakoupit např. budovy, pozemky, zásoby atd.

Cizí kapitál dělíme na dlouhodobý a krátkodobý. Dlouhodobý znamená, že doba splatnosti je delší než jeden rok a u krátkodobého kratší než jeden rok.

Pokud si např. od banky půjčíme 10 milionů Kč na nákup budov nebo pozemků, tak se dá logicky předpokládat, že nesplatíme úvěr bance do jednoho roku, ale že to bude trvat déle. Jednalo by se tak o dlouhobobý cizí kapitál – konkrétně o úvěry.

peníze a kapitál

Kdybychom chtěli nakoupit např. stoly do podniku, tak si od banky půjčíme 50.000 Kč. Zde může nastat situace, že půjčku splatíme za 6 měsíců a bude tak tato půjčka patřit do krátkodobého cizího kapitálu – tedy do půjček.

Následně máme dodavatele. Předpokládejme firmu Apple, která vyrábí mobilní telefony. Jiná firma XY bude vyrábět displeje do těchto telefonů. Tato firma XY doveze dodávku displejů do společnosti Apple. Firma XY je dodavatelem společnosti Apple. XY bude požadovat platbu za dodávku displejů. Jinak řečeno, firmě Apple vznike závazek vůči dodavateli (firmě XY) a tento závazek bude muset Apple uhradit.

Dále do krátkodobého cizího kapitálu řadíme zaměstnance. Je to také typ závazku. Zaměstnancům v prodejnách Apple se musí platit mzdy. Takže v určitou chvíli vzniká závazek společnosti Apple tyto mzdy zaměstnancům zaplatit.

Daně jsou také typem závazku. Pokud firma bude dosahovat zisku, tak je zapotřebí tento zisk zdanit, protože stát chce část zisku pro sebe. Tomu říkáme daně. V jednu chvíli vzniká závazek firmy daně zaplatit.

Stále nesmíme zapomínat na to, že v rozvaze musí platit, že aktiva se rovnají pasivům. Pokud si například vezmete dlouhodobý úvěr za 10 milionů Kč a nakoupíte za něj pozemky, tak se pasiva zvýší o 10 milionů Kč (dlouhodobé úvěry v pasivech) a aktiva se zvýší o stejnou částku (pozemky vzrostou o 10 milionů Kč). Je také možná situace, že si půjčíme 100.000 Kč a pokud ji splatíme do jednoho roku, tak se jedná o krátkodobou půjčku v pasivech. Tyto peníze nemusíme na nic zatím využít a necháme je na bankovním účtu – peníze v aktivech. Opět se zvýšila pasiva i aktiva o stejnou částku. Musí tedy stále platit, že aktiva se rovnají pasivům.

David Šetek

David Šetek

Před sedmi lety jsem založil projekt ekospace.cz, kde jsem zdarma vzdělával studenty z celé ČR a SR. Od ekonomie, přes matematiku až po management. Rozhodl jsem se posunout vzdělání na vyšší úroveň a založil jsem nový projekt setekcollege.cz. Cílem je ukázat školám, jak může vzdělání na vysokých a středních školách vypadat. Může být zábavné, praktické a smysluplné. Tento blog patří k projektu setekcollege, kde se budu formou článků a videí s lidmi dělit o novinky ve vzdělání, názory a zkušenosti získané praxí. Již přes 5 let pracuji v online marketingu a poslední rok trávím tím, že se učím informačním technologiím.

Budu rád, pokud mi napíšete své názory