Zajímavosti

Robotičtí učitelé – budou lepší než lidé?

Slyšeli jste někdy o Singapuru? Je to městský stát v jihovýchodní Asii. Podle fotek to tam vypadá krásně. Ale co víc, ve velké míře testují zapojení robotů do výuky. A co Japonsko? Kolébka robotiky? Tam už používají roboty v mnoha oblastech. Vzdělání není vyjímkou. Jsou lepší učitelé lidé nebo roboti?

Kdo by nechtěl žít v Singapuru. Na fotkách to tam vypadá nádherně.

město singapur, kde testují roboty ve výuce

Nejde ale jen o krásu této oblasti. V Singapuru hojně využívají roboty ve vzdělání. Začalo to již použitím robota Kibo, kterého můžeme vidět na následujícím obrázku.

Kibo je robot, kterému dáváte pomocí kostek příkazy a on je provádí

Pomocí kostek můžeme dávat Kibovi příkazy a on je vyplní. Seřadíte kostky s příkazy vedle sebe, vezmete Kiba a naskenujete jednu kostku po druhé. Kibo tak ví, v jakém pořadí má příkazy vykonat. Děti se s ním skvěle baví a učí se tak základy programátorského myšlení.

Poskládáme kostky vedle sebe a pomocího senzoru Kiba je naskenujeme

Dalším robotem, který se používá ve výuce v Singapuru i např. v Japonsku je robot Paro. Ten už má na rozdíl od Kira vzhled více podobný člověku. Paro umí komunikovat a dokáže si například zapamatovat jména a obličeje až 100 lidí. Můžete s ním hrát různé hry, ale má celou řadu i dalších využití.

Přímo ve výuce se ale u malých dětí také používá např. robot Nao. Měří přibližně 60 centimetrů a je z plastu. Tento robot dokáže komunikovat a reagovat na běžné situace. Např. když ho někdo srazí na zem, tak dokáže říct ” Jsem v pořádku”. Dokáže běžně reagovat na komunikaci s člověkem. Má velmi příjemný vzhled a děti v Japonsku si ho velice oblíbili. Mrkněte na něj 🙂

 

Konec tlachání o roztomilosti. Co nás skutečně čeká?
Pojďme ale od roztomilosti k naší budoucnosti. Jeden z významných britských akademiků, Sir Anthony Seldon, tvrdí, že do 10 let budou lidští učitelé nahrazeni robotickými učiteli. Tento člověk má velice blízko k moderním vzdělávacím metodám, takže se dá říci, že zřejmě ví, co mluví.

Zanikne tak zcela pozice lidského učitele? Ve skutečnosti ne, ale prý se podle Seldona změní jeho postavení ve vzdělání. Učitelé budou svým způsobem asistenti a budou asistovat právě robotům.

První myšlenka, která běžného člověk zřejmě napadne, je, že je to něco hrozného, že nás začnou ze vzdělání vytlačovat roboti. Ale toto není jen o negativech, ale také o pozitivních přínosech. Robot se nikdy neunaví, dokáže pojmout více informací než lidský učitel, nikdy nikoho netrestá, nezlobí se a nemůže se chovat nemorálně. Také dojde k demokratizaci výuky, protože každý bude mít stejně výkonného učitele. Tím se dostaneme do stavu, kdy bude skutečně rozhodovat jen úsilí studenta a to rozhodne, jak dobrý bude. To, co se učí na nejprestižnějších školách světa, tak bude dostupné každému. Mě na této představě láká hlavně to, že i chudý student bude mít přístup ke kvalitnímu vzdělání, což se v dnešní době neděje.

Robot ve výuce, který možná jednou nahradí učitele

Robot také dokáže zjistit, kdy student lže. Takže zmizí obecně známé “Jo, rozumím tomu.”. Také roboti rozpoznají, kdy žáka nebo studenta něco trápí a dokáže to poznat mnohonásobně lépe než lidský učitel.

Další výhodou je, že pokud každý bude mít svého robota, tak studenti a žáci budou moci postupovat svým vlastním tempme a vzdělání tak bude kvalitnější.

Jak bude výuka probíhat?
Jedním z možných scénářů je, že se bude postupovat tzv. holisticky. To znamená, že bude důležitý celkový pohled na systém, který přináší lepší porozumění. Je to jako když vás dnes ve škole učí, že před vámi leží čtyři klády, které jsou k sobě svázané provazem. Holistický princip vás ale učí, že před vámi leží vor, který se dá použít k přeplavení řeky a ten se skládá z klád a provazů. Nevím jak vám, ale mě to dává smysl.

V praxi by to vypadalo tak, že se bude probírat např. téma Průmyslové revoluce. Dítě se ale nebude učit jen o Průmyslové revoluci, ale také o matematice, která se v té době používala a o základních představitelích. Je to proto, aby si žák dokázal udělat dobrou představu o tom, jaká daná doba byla a jak se v ní žilo.

Můj osobní názor je, že zavedení robotů do výuky má určitě své ALE. Na druhou stranu výhody jistě časem převáží nad nevýhodami (resp. to se již teď děje) a řada studií prokázala, že studenti a žáci se od robotů naučí mnohem více než od lidských vyučujících. Zavedení robotů vnímám jako nutný pokrok a bylo by hloupé se mu bránit. Pokud zbytek světa zavede roboty ve výuce a jen ČR ne, tak toho bych se opravdu nechtěl dožít. Tedy doby, kdy kvůli naším předsudkům a obavám z neznámého budeme hloupější a méně vzdělaní než okolní svět kolem nás.

Co si o robotech učitelích myslíte vy? Je správné používat roboty ve výuce nebo ne?

David Šetek

David Šetek

Před sedmi lety jsem založil projekt ekospace.cz, kde jsem zdarma vzdělával studenty z celé ČR a SR. Od ekonomie, přes matematiku až po management. Rozhodl jsem se posunout vzdělání na vyšší úroveň a založil jsem nový projekt setekcollege.cz. Cílem je ukázat školám, jak může vzdělání na vysokých a středních školách vypadat. Může být zábavné, praktické a smysluplné. Tento blog patří k projektu setekcollege, kde se budu formou článků a videí s lidmi dělit o novinky ve vzdělání, názory a zkušenosti získané praxí. Již přes 5 let pracuji v online marketingu a poslední rok trávím tím, že se učím informačním technologiím.

Budu rád, pokud mi napíšete své názory