Účetnictví

Nehmotná aktiva – co do nich patří?

Všechna videa o účetnictví na YouTube SetekCollege

Nyní si podrobněji rozebereme nehmotná aktiva. Nehmotná aktiva najdeme v rozvaze v aktivech – konkrétně v dlouhodobých aktivech.

Nehmotná aktiva v rozvaze

Nehmotná aktiva v rozvaze

Co do nehmotných aktiv patří? Např. recepty, návody nebo know-how. Společnost Apple vyrábí své telefony speciálním způsobem – jedinečně a originálně. A tomu se říká know-how. Dále do nehmotných aktiv řadíme např. licence, software (účetní software) apod.

Jak tato aktiva získáme? Dvojím způsobem:

  • Nakoupíme je,
  • Sami si je vyrobíme.

Např. software si můžeme sami naprogramovat (vyrobíme si ho) nebo si software koupíme.

Všechny položky v rozvaze u sebe mají v praxi nějaké hodnoty – tedy čísla. Tato čísla nám říkají, v jak velkém objemu resp. velikosti máme danou položku v podniku. Například, pokud u nehmotných aktiv uvidíme číslo 50, tak pokud je rozvaha v tisících, tak jsou nehmotná aktiva v hodnotě 50.000 Kč.

Ohodnocení nehmotných aktiv

Ohodnocení nehmotných aktiv

Nehmotná aktiva není jednoduché vykazovat. Proč? Je těžké je ohodnotit. Např. know-how. Není to nic hmatatelného a nevíme, zda má hodnotu 20 tisíc nebo 30 tisíc. Je náročné stanovit jejich hodnotu. Neplatíto o všech nehmotných aktivech, protože např. software vyrobený vlastní činností se dá lépe ohodnotit než právě know-how.

David Šetek

David Šetek

Před sedmi lety jsem založil projekt ekospace.cz, kde jsem zdarma vzdělával studenty z celé ČR a SR. Od ekonomie, přes matematiku až po management. Rozhodl jsem se posunout vzdělání na vyšší úroveň a založil jsem nový projekt setekcollege.cz. Cílem je ukázat školám, jak může vzdělání na vysokých a středních školách vypadat. Může být zábavné, praktické a smysluplné. Tento blog patří k projektu setekcollege, kde se budu formou článků a videí s lidmi dělit o novinky ve vzdělání, názory a zkušenosti získané praxí. Již přes 5 let pracuji v online marketingu a poslední rok trávím tím, že se učím informačním technologiím.

Budu rád, pokud mi napíšete své názory