Všechna videa o účetnictví na YouTube SetekCollege

Nyní se podíváme na investice. Budeme se zabývat dlouhodobými investicemi i krátkodobými investicemi. Obsah krátkodobých a dlouhodobých investic je stejný. Rozdíl je jen v tom, jak dlouho budeme investice realizovat. Pokud delší dobu jak jeden rok, tak se jedná o dlouhodobé investice. Jestliže kratší dobu než jeden rok, tak jde o investice krátkodobé.

investice rozvaha

Investice v rozvaze

Co do investic patří:

  • Cenné papíry (akcie = akciová společnost vydává akcie, které si můžete zakoupit. Tím vám vzniká právo podílet se na řízení společnosti. Záleží na tom, kolik akcií máte. Pokud získáte 51 % akcí nebo více, tak máte rozhodující vliv. Jestliže držíte 10 %, tak máte menší vliv na řízení společnosti; obligace = pokud naše firma potřebuje peníze, tak může vydat dlužné papíry neboli obligace. Například v hodnotě 1.000 Kč. Firma XY si tuto obligaci zakoupí a dá naší firmě 1.000 Kč. Naše firma po nějaké době splatí firmě XY dluh tím, že jí dá 1.000 Kč zpět plus něco navíc. Firma XY neinvestovala 1.000 Kč do obligace, aby zpět dostala opět 1.000 Kč. Firma XY bude chtít zpět vyšší částku.). Pokud držíme tyto cenné papíry do jednoho roku, tak se jedná o krátkodobé investice. Jestliže déle než jeden rok, tak jde o dlouhodobé investice.

Jestliže by chtěla naše firma ovládat jinou firmu, tak bude chtít získat více jak 50 % akcií dané společnosti. Ovládat firmu nechceme krátkodobě. Proto se bude zpravidla jednat o dlouhodobé cenné papíry. Můžeme nakupovat akcie také za účelem prodeje. Nakoupíme na začátku roku akcie s tím, že jejich cena brzy poroste. Akcie např. v polovině roku prodáme za vyšší cenu, než jsme je nakoupili. Takové akcie držíme do jednoho roku a jedná se o krátkodobé investice.

  • Zlato, obrazy, šperky – jejich hodnota v čase roste. Čím jsou např. obrazy nebo šperky starší, tím mají větší hodnotu. U zlata dlouhodobě cena roste (ale vývoj na trzích s cennými kovy může způsobit i pokles ceny zlata).
  • Půjčky – naše firma poskytne jiné firmě 1.000 Kč. Za nějakou dobu bude chtít naše firma vrátit např. 1.100 Kč. Opět záleží na době, po kterou je půjčka poskytována. Pokud na delší dobu než jeden rok, tak se jedná o dlouhodobou investici. Jestliže na kratší dobu než jeden rok, tak jde o krátkodobou investici.
David Šetek

David Šetek

Před sedmi lety jsem založil projekt ekospace.cz, kde jsem zdarma vzdělával studenty z celé ČR a SR. Od ekonomie, přes matematiku až po management. Rozhodl jsem se posunout vzdělání na vyšší úroveň a založil jsem nový projekt setekcollege.cz. Cílem je ukázat školám, jak může vzdělání na vysokých a středních školách vypadat. Může být zábavné, praktické a smysluplné. Tento blog patří k projektu setekcollege, kde se budu formou článků a videí s lidmi dělit o novinky ve vzdělání, názory a zkušenosti získané praxí. Již přes 5 let pracuji v online marketingu a poslední rok trávím tím, že se učím informačním technologiím.

Budu rád, pokud mi napíšete své názory