Účetnictví

Hmotná aktiva v rozvaze

Všechna videa o účetnictví na YouTube SetekCollege

Hmotná aktiva najdeme v dlouhodobých aktivech na levé straně rozvahy.

Hmotná aktiva v rozvaze

Hmotná aktiva v rozvaze

Již z rozvahy vidíme, že do dlouhodobých aktiv patří pozemky, budovy, stroje a zařízení.

U dlouhodobého majetku je důležité zmínit jednu věc. Předpokládejme stroj. Tento stroj nám dopomáhá k dosahování výnosů. Na stroji vyrábíme výrobky. Ty prodáváme a tím získáváme výnosy. Musíme vzít v úvahu, že u stroje se neustále snižuje potenciál dosahování výnosů. Na začátku je stroj nový a dokáže vyrobit větší množství výrobků. Dosáhneme tak díky němu větších výnosů. Za 10 let používání už bude zastaralý, budou se provádět častější opravy a to sníží jeho schopnost dosahování výnosů. Z tohoto důvodu se s hmotnými aktivity (ne se všemi) pojí pojem odpisy. Odpisy snižují hodnotu stroje.

Již jsme si uváděli, že v rozvaze můžeme najít vedle položek i čísla. Například budeme mít stroje a zařízení za 1 milión korun. Pokud předpokládáme rozvahu v tisících, tak zde uvidíme částku 1.000.

Zobrazení hodnoty v rozvaze

Zobrazení hodnoty v rozvaze

V rozvaze ale nemusíme vidět jen finální částku ve výši 1.000. Můžeme zde najít někdy tři sloupečky – bruto, korekce a netto.

Bruto, korekce a netto v rozvaze u strojů

Bruto, korekce a netto v rozvaze u strojů

Hodnoty znamenají, že stroje máme v hodnotě 1.000 tisíc Kč. Odpisy, které snižují hodnotu stroje, jsou 100 tisíc Kč (to jsou korekce). Píšeme zde mínus, protože se jedná o snížení hodnoty. Výsledná hodnota (čistá hodnota = netto hodnota) je tedy 900 tisíc Kč.

Pomocí odpisů (korekcí) se snižuje hodnota hmotných aktiv.

To samé můžeme mít u budov.

Bruto, korekce a netto v rozvaze u budov

Bruto, korekce a netto v rozvaze u budov

Budovy budeme mít v hodnotě 2 miliónů Kč. Odpisy (korekce) jsou 500.000 Kč. Výsledná hodnota je 1,5 miliónu Kč.

U pozemků by se mohlo zdát, že systém korekcí bude stejný. Máme hodnotu a tu snížíme o hodnotu korekcí. Tím dosáhneme čisté (netto) hodnoty. U pozemků tomu tak není. Pozemky se neodepisují.

Bruto, korekce a netto v rozvaze u pozemků

Bruto, korekce a netto v rozvaze u pozemků

Máme pozemky v hodnotě 1 miliónu Kč. Nebudou zde žádné korekce, protože u pozemků odpisy nemáme. Pozemky se neodepisují. Poslední sloupeček netto tak nemusíme vyplňovat nebo bychom do něj napsali hodnotu 1.000 tisíc Kč.

David Šetek

David Šetek

Před sedmi lety jsem založil projekt ekospace.cz, kde jsem zdarma vzdělával studenty z celé ČR a SR. Od ekonomie, přes matematiku až po management. Rozhodl jsem se posunout vzdělání na vyšší úroveň a založil jsem nový projekt setekcollege.cz. Cílem je ukázat školám, jak může vzdělání na vysokých a středních školách vypadat. Může být zábavné, praktické a smysluplné. Tento blog patří k projektu setekcollege, kde se budu formou článků a videí s lidmi dělit o novinky ve vzdělání, názory a zkušenosti získané praxí. Již přes 5 let pracuji v online marketingu a poslední rok trávím tím, že se učím informačním technologiím.

Budu rád, pokud mi napíšete své názory